Voorwaarden van verkoper Bloemeke2011

De voowaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.