Voorwaarden van verkoper Arnoah

Lot wordt verzonden nadat de betaling is aangekomen op mijn rekening. Verzendingskosten ten laste van de koper, in functie van de door hem of haar gekozen modaliteiten, in het andere geval zal er steeds een kost zijn ten belope van een aangetekende zending voor het aangekochte lot, Indien gewenst kan het lot na afspraak ter plaatse worden opgehaald.

De voowaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.