Voorwaarden van verkoper Goals2018

De voowaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.