Voorwaarden van verkoper Coopertje

Verzendkosten en eventuele bijkomende kosten zijn ten laste van de koper. Bij aankoop van meerdere aanbiedingen/kavels worden verzendkosten indien mogelijk gecombineerd.

De voowaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.