Voorwaarden van verkoper jawatdan

opzenden nabetaling.

De voowaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.